Zbog usklađivanja s propisima EU, poznat je rok do kada će svi koji imaju „papirnatu“ vozačku dozvolu morati prijeći na „plastičnu“, odnosno kartičnu vozačku dozvolu.

 

Stara i nova vozačka dozvola 31.01.2019., Sibenik – Stara i nova vozacka dozvola
Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

 

Vozačka dozvola

 

Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno državno tijelo (MUP) i kojom se dokazuje pravo upravljanja određenim kategorijama ili vrstama vozila.

Razlikujemo:

  • međunarodnu vozačku dozvolu – javna isprava koju izdaje ovlaštena stručna organizacija na temelju nacionalne vozačke dozvole te države, odnosno to je međunarodno priznati prijevod nacionalne vozačke dozvole;
  • inozemnu vozačku dozvolu – vozačka dozvola i međunarodna vozačka dozvola koju je izdalo nadležno tijelo strane države.

 

Vozačka dozvola u kartičnom obliku

 

U Hrvatskoj su se vozačke dozvole na jedinstvenom obrascu Europske unije počele izdavati 13. srpnja 2013. godine.

Taj jedinstveni obrazac vozačke dozvole Europske unije u kartičnom obliku propisan je Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i vijeća 20. prosinca 2006. godine. Tom Direktivom je također propisano da sve države članice osiguraju da do 19. siječnja 2033. sve izdane vozačke dozvole i one koje su u opticaju ispunjavaju sve zahtjeve Direktive.

 

Prelazak na kartične vozačke dozvole u Hrvatskoj

 

Ako imate „papirnatu“ vozačku koja vam vrijedi, ne morate još žuriti da ju promijeniti s obzirom na to da se mogu koristiti do 2033. godine, ali dobro je imati na umu da ćemo kad-tad svi morati prijeći na kartične vozačke.

U Hrvatskoj su se vozačke dozvole u kartičnom obliku počele izdavati 1. srpnja 2013., a Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da se sve vozačke izdane prije tog datuma mogu koristiti do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine.