POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA KORISNIKE “RTZ APLIKACIJE”

Svibanj, 2018.

1.Opće odredbe

Udruženja autotaksi prijevoznika Grada Zagreba – Radio Taksi Zagreb, Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb, (dalje: „Udruženje“, „Mi“), pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka svojih Korisnika. U skladu sa važećim propisima za zaštitu osobnih podataka prilikom pružanja naših usluga posebna pažnja je posvećena zaštiti osobnih podataka Korisnika naših usluga. Za potrebe ove politike, “važeći propisi” su svi primjenjivi izvori hrvatskog i prava Europske unije, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka 2016/679 (dalje: Opća uredba) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 (dalje: Zakon). Svi pojmovi korišteni u ovoj Politici imaju isto značenje kao i u navedenim propisima.

Ovom Politikom zaštite osobnih podataka (dalje: Politika) fizičkim osobama koje koriste našu mobilnu aplikaciju (dalje: „Korisnik“, „Vi“) RTZ Taxi (dalje: „Aplikacija“) želimo pružiti cjelovite informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka, te Vam omogućiti jednostavno ostvarivanje prava koja imate temeljem važećih propisa.

Ova Politika primjenjuje se na sve osobne podatke Korisnika Aplikacije koje Udruženje prikuplja ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera.

 

1.1.Načela obrade osobnih podataka

Udruženje prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu sa svim načelima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka. U svom poslovanju Udruženje obrađuje osobne podatke u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno, te želi Korisnicima pružiti potpunu informaciju u pogledu obrade njihovih osobnih podataka, što je između ostalog i svrha ove Politike.

Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju samu u određenu svrhu koja je zakonita, te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo moraju biti točni potpuni i ažurni kako bi se osigurala maksimalna zaštita, spriječile eventualne zloupotrebe i pružila što kvalitetnija usluga Korisnicima. Svim Korisnicima je omogućeno da nas obavijeste o svakoj promjeni osobnih podataka u najkraćem roku.

Osobni podaci se ne prikupljaju u većem opsegu od onog koji je potreban za postizanje određene i zakonite svrhe te se pohranjuju i čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje određene zakonite svrhe, osim ako je drugim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Osobni podaci se obrađuju u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla.

 

1.2.Informacije o voditelju obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka za Korisnike Aplikacije na području Republike Hrvatske je:

Radio Taksi Zagreb

Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb

tel. +385 1 6600 671 i +385 1 6601 235

fax. +385 1 6692 686

email adresa: info@radio-taksi-zagreb.hr

OIB: 79841995872

 

1.3.Informacije o službeniku za zaštitu osobnih podataka

Službenika za zaštitu podataka najlakše možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu info@radio-taksi-zagreb.hr ili pisanim putem na poštansku adresu Udruženja – Radio Taksi Zagreb, Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb.

 

2.Informacije o obradama osobnih podataka

 

2.1.Obrada osobnih podataka nužna za funkcioniranje Aplikacije

 

2.1.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

Putem Aplikacije Korisnicima je omogućeno naručivanje usluge taksi prijevoza vozilom s vozačem koji je član Udruženja. Članovi Udruženja kao trgovci prodaju uslugu taksi prijevoza (dalje: vozač) putem Aplikacije. Kako bi korištenje Aplikacijom bilo moguće, Korisnik mora pružiti određene osobne podatke koji su nužni za izvršenje ugovora o korištenju aplikacije, kao i pojedinačnih ugovora o prijevozu. Korištenje Aplikacije nije moguće bez da se prikupe i obrade određeni osobni podaci Korisnika, ali Korisnici koji ne žele da se njihovi podaci obrađuju putem Aplikacije mogu uslugu prijevoza ugovoriti drugim kanalima (primjerice telefonski).

Podaci nužni za funkcioniranje aplikacije prikupljaju se i obrađuju temeljem čl. 6. st. 1. toč. b Opće uredbe, odnosno za izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik Aplikacije stranka.

 

2.1.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

Za potrebe funkcioniranja Aplikacije, obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika:

Ime, Prezime, email adresa, broj mobilnog telefona (uključujući MSISDN), GPS lokacija Korisnika u vrijeme naručivanja usluge, mjesto početka prijevoza i odredište Korisnika, informacije o terminalnoj opremi (identifikator uređaja) te odabrana lozinka u kriptiranom obliku.

Korisnik unosi svoje osnovne podatke prilikom registracije (ime i prezime, email adresa, lozinka i broj telefona), a ostali osobni podaci preuzimaju se izravno s opreme Korisnika (GPS lokacija, MSISDN). Dozvolu za prijenos GPS lokacije te slanje obavijesti putem terminalne opreme o pružanju usluga prijevoza Korisnik daje putem operativnog sustava terminalne opreme (pametnog telefona, tableta itd.). GPS lokacija Korisnika nam je potrebna kako bi vozač koji obavlja uslugu prijevoza mogao stići na lokaciju na kojoj se Korisnik nalazi. Podatke o odredištu koje Korisnik unosi putem Aplikacije koristimo kako bi vozač bio pravodobno upoznat s odredištem Korisnika te kako bi Korisniku mogli pružiti okvirnu informaciju o cijeni usluge taksi prijevoza.

 

2.1.3.Primatelji podataka

U svrhu identifikacije i obavljanja usluge, GPS lokaciju polazišta, broj telefona Korisnika i zadano odredište prosljeđujemo vozaču koji je prihvatio obvezu izvršenja usluge taksi prijevoza. Nakon što je prihvatio obvezu izvršenja usluge taksi prijevoza vozač Vas može kontaktirati kako bi Vas informirao o eventualnom kašnjenju, utvrdio točno mjesto dolaska te za ostale potrebe vezane uz obavljanje usluge taksi prijevoza.

Podatke ne prenosimo drugim osobama osim prethodno navedenih. Napominjemo da Udruženje može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti podatke trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.1.4.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju u ovu svrhu (2.1.) čuvaju se za vrijeme dok ste registrirani kao Korisnik Aplikacije te trajanje poslovnog odnosa sa Udruženjem.

 

2.2.Obrada podataka nužna za registraciju putem Facebook-a

 

2.2.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

Udruženje pruža mogućnost registracije ili korištenja Aplikacije uporabom korisničkog računa na Facebook socijalnoj mreži, što je usluga tvrtke Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Squre, Dublin 2, Ireland (dalje: Facebook). Navedenu mogućnost moguće je koristiti putem opcije “Register via Facebook”, gdje će Korisnici biti preusmjereni na Facebook mrežne stranice, a pri čemu Facebook traži određene dozvole kako bi povezali Facebook korisnički račun Korisnika sa Aplikacijom. Povezivanjem Facebook korisničkog računa s Aplikacijom omogućena nam je obrada određenih podatka koje ste pružili Facebook-u. Ova obrada podataka nužna je ako se Korisnik namjerava prijaviti na aplikaciju uporabom Facebook korisničkog računa. Ako to ne želite, moguća je i prijava u kojoj se Aplikacija ne povezuje s Facebookom te u tom slučaju ne dolazi do ove obrade podataka.

Podaci nužni za registraciju putem Facebook-a prikupljaju se i obrađuju temeljem čl. 6. st. 1. toč. b Opće uredbe, odnosno za izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik Aplikacije stranka.

 

2.2.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

Za potrebe registracije putem Facebook-a, obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika:

Ime i prezime, e-mail adresa, javni profil, vremenska zona, Facebook ID.

 

2.2.3.Primatelji podataka

Prilikom korištenja navedene opcije registracije putem Facebook-a moguće je da se sa terminalne opreme Korisnika tvrtki Facebook prenose određeni osobni podaci. Više o politici privatnosti i uvjetima korištenja usluga tvrtke Facebook možete pronaći na https://www.facebook.com/policy.php.

Molimo Vas da ne koristite mogućnost Registracije putem Facebook-a ako to nije u skladu s vašim željama u pogledu zaštite osobnih podataka.

Podatke ne prenosimo drugim osobama osim prethodno navedenih. Napominjemo da Udruženje može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti podatke trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.2.4.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju u ovu svrhu (2.2.) čuvaju se za vrijeme dok ste registrirani kao Korisnik Aplikacije te trajanje poslovnog odnosa sa Udruženjem.

 

2.3.Obrada podataka nužna za plaćanje usluge putem kreditne kartice

 

2.3.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

Korisnik može platiti uslugu taksi prijevoza gotovinom ili kreditnom karticom. U svrhu plaćanja usluge taksi prijevoza kreditnom karticom Korisnik pruža podatke o kreditnoj kartici koji se direktno prenose kriptiranim putem pružatelju usluge on-line autorizacije. Pružatelj usluge on-line autorizacije plaćanja kreditnim karticama za Udruženje jest tvrtka Corvus Info d.o.o. (dalje: Corvus) putem svog servisa CorvusPay. U ovom slučaju podaci se obrađuju za potrebe pružanja usluge on-line autorizacije odnosno u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao Korisnik Aplikacije, te za potrebe pružanja usluge Card Storage čija je svrha elektronička pohrana osobnih i kartičnih podataka Korisnika. Konačno, podaci se obrađuju i kako bi Korisnik nakon isporučene usluge na svoju e-mail adresu dobio podatke o istoj.

Podaci nužni za plaćanja usluge taksi prijevoza kreditnom karticom prikupljaju se i obrađuju temeljem čl. 6. st. 1. toč. b Opće uredbe, odnosno za izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik Aplikacije stranka.

 

2.3.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

Za potrebe plaćanje usluge putem kreditne kartice, obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika:

Ime vlasnika kreditne kartice, Prezime vlasnika kreditne kartice, Adresa vlasnika kreditne kartice, Grad vlasnika kreditne kartice, Poštanski broj, Država, Email adresa, Broj mobilnog telefona, Broj kreditne kartice, Datum isteka kreditne kartice, CVV Kod kreditne kartice.

Udruženje nije u mogućnosti pružiti mogućnost plaćanja usluge taksi prijevoza kreditnim karticama ako ne obrađujemo prethodno navedene osobne podatke. Korisnici imaju mogućnost plaćanja gotovinom u slučaju ako ne žele pružiti prethodno navedene osobne podatke.

 

2.3.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Obrada osobnih podataka Korisnika traje samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje Ugovora, odnosno ispunjenje svrhe pojedine obrade osobnih podataka i to:

Za pružanje usluge on-line autorizacije: 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcije odnosno dana terećenja.

Za pružanje usluge Card Storage: do isteka trajanja pojedine kreditne kartice odnosno isteka roka predviđenog za pružanje usluge on-line autorizacije, ovisno o tome što nastupi kasnije.

 

2.3.4.Primatelji podataka

Corvus kao izvršitelj obrade ostvaruje pristup osobnim podacima od strane Udruženja koji mu dostavlja ili omogućava pristup osobnim podacima, dok za kartične podatke Udruženje ovlašćuje Corvus, kao izvršitelja obrade na prikupljanje istih u ime Udruženja.

Udruženje, kao voditelj obrade, zadržava formalnu kontrolu nad prikupljenim osobnim podacima, dok se kartični podaci, zbog njihove osjetljive prirode prikupljaju i obrađuju isključivo unutar sustava pod kontrolom Corvus-a, kao izvršitelja obrade, gdje podliježu adekvatnim mjerama tehničke zaštite.

Udruženje kao izvršitelja obrade koristi usluge Corvus-a koje je obvezatan pridržavati se standarda i mjera zaštite podataka korisnika u kartičnoj industriji (Payment Card Industry Data Security Standard).

Podatke ne prenosimo drugim osobama osim prethodno navedenih. Napominjemo da Udruženje može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti podatke trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.4.Obrada podataka nužna za izdavanje računa i pružanje dodatnih obavijesti o pruženoj usluzi

 

2.4.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

U svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza, a primarno za izdavanja računa za obavljene usluge i pružanje dodatnih obavijesti Korisniku o pruženoj usluzi, Udruženje prikuplja i obrađuje određene osobne podatke Korisnika. Podaci navedeni dalje u tekstu koriste se i kako bi se spriječile prijevare, kako bi Korisnici imali potpunu informaciju o pruženoj usluzi kao i radi mogućnosti podnošenja prigovora na pruženu uslugu. Obrada ovih podataka nužna je ako koristite Aplikaciju. Naime, radi ispunjenja zakonskih obveza, izdavanja cjelovitog računa za pružene usluge taksi prijevoza te pružanje mogućnosti podnošenja prigovora, nismo u mogućnosti pružiti bez prikupljanja navedenih podataka Korisnika.

Podaci nužni za ovu svrhu prikupljaju se i obrađuju temeljem čl. 6. st. 1. toč. b Opće uredbe, odnosno za izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik Aplikacije stranka.

 

2.4.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U prethodno navedenu svrhu obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika:

Ime, Prezime, Email adresu, Broj mobilnog telefona, GPS lokaciju polazišta, Vrijeme početka pružanja usluge taksi prijevoza, GPS lokaciju odredišta, Vrijeme dolaska na odredište, Prijeđena udaljenost, Trajanje vožnje, Ruta kretanja od polazišta do odredišta, Cijena usluge taksi prijevoza, Način plaćanja.

 

2.4.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Podaci o ruti kretanja od polazišta do odredišta čuvaju se sedam dana u slučaju mogućeg podnošenja prigovora Korisnika te se protekom navedenog razdoblja brišu. Ostali podaci čuvaju se za vrijeme dok traje naš poslovni odnos.

 

2.4.4.Primatelji

Podatke ne prenosimo drugim osobama. Napominjemo da Udruženje može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti podatke trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi..).

 

2.5.Povezivanje aplikacije s Google mapama

 

Aplikacija koristi Google Maps API. To nam omogućava da prikazujemo mape u Aplikaciji te Korisnicima da se koriste mapama za naručivanje usluge taksi prijevoza te određivanje konačnog odredišta. Aplikacija ne može funkcionirati bez Google Maps API. Uvjete korištenja usluga tvrtke Google možete pronaći na mrežnim stranicama https://policies.google.com/terms?hl=en. Dodatni uvjeti korištenja usluge Google Maps dostupni su na mrežnim stranicama https://www.google.com/help/terms_maps.html. Politika privatnosti za usluge tvrtke Google dostupna je na mrežnim stranicama https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Nakon što je Korisnik dao svoj pristanak putem operativnog sustava na terminalnoj opremi, koristimo Google Mape kako bi bili u mogućnosti izračunati okvirnu cijenu usluge taksi prijevoza te prikazati udaljenost vozača koji je prihvatio obvezu izvršenja usluge taksi prijevoza.To uključuje obradu GPS lokacije korisnika u skladu sa Članka 6(1.)(b) Opće uredbe za izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik stranka.

 

2.6.Ocjenjivanje vozača

 

Aplikacija omogućava Korisniku da nakon obavljene usluge taksi prijevoza ocjeni vozača. Ocjena vozača od strane Korisnika dodjeljuje se vozaču u njegovu prosječnu ocjenu. Ocjenjivanje vozača ne uključuje prijenos osobnih podataka Korisnika vozaču.

Ocjenjivanje vozača nije obvezno te Korisnik nema nikakvu obvezu koristiti se navedenom opcijom. Ne korištenje navedene opcije nema nikakvog utjecaja na Korisnika i njegova prava na korištenje Aplikacijom.

Podaci o ocjenama čuvaju se dok ste Korisnik Aplikacije.

 

2.7.Automatizirana obrada podataka u svrhu optimiziranja usluge

 

2.7.1.Svrha i pravna osnova obrade podataka

Udruženje ima za cilj razviti dugoročan poslovni odnos sa svojim Korisnicima, na obostrano zadovoljstvo. U tom kontekstu, Udruženje cijeni lojalnost svojih Korisnika te omogućava prioritetno pružanje usluge onim korisnicima koji se u većoj mjeri koriste našim uslugama. Temeljem našeg legitimnog interesa, kao i interesa naših korisnika, za izgradnjom takvog odnosa, obrađujemo podatke o učestalosti korištenja usluge temeljem članka 6. st. 1. toč. f Opće uredbe.

Automatizirana obrada osobnih podataka u ovu svrhu omogućava prioritetno dodjeljivanje usluge taksi prijevoza u vrijeme velike potražnje onim Korisnicima koji se učestalo koriste uslugama Udruženja, te nema poseban negativni utjecaj na prava i interese Korisnika.

 

2.7.2.Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U prethodno navedenu svrhu obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika:

Broj telefona, polazišnu adresu, učestalost korištenja usluga taksi prijevoza kroz određeno vrijeme, te broj naručenih usluga taksi prijevoza kroz određeni period.

 

2.7.3.Vrijeme na koje se podaci pohranjuju

Podaci se čuvaju dok traje naš poslovni odnos, ili dok ne zatražite njihovo brisanje.

 

2.7.4.Primatelji

Podatke ne prenosimo drugim osobama. Napominjemo da Udruženje može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti podatke trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…).

 

2.8.IZVRŠITELJI OBRADE I PRIJENOS PODATAKA

 

U pojedinim slučajevima obrade osobnih podataka Korisnika, Udruženje angažira izvršitelje obrade da obrađuju podatke Korisnika. U takvim slučajevima nužno je primateljima omogućiti pristup podacima Korisnika. Pažljivo biramo izvršitelje obrade kako bi osigurali maksimalnu zaštitu osobnih podataka Korisnika. Izvršitelji obrade s kojima Udruženje ostvaruje poslovnu suradnju vezani su izričitim uputama Udruženja u postupku obrade osobnih podataka. Izvršitelji obrade su obvezni pridržavati se najviših standarda u pogledu tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka. Izvršitelji obrade su obvezni pridržavati se svim obveza zadanih propisima o zaštiti osobnih podataka. Udruženje je s izvršiteljima obrade zaključilo ugovore (ili druge pravno obvezujuće akte) u skladu s

lankom 28. st. 3. Opće uredbe te standardnim ugovornim klauzulama u skladu s

lankom 28. st. 7. Opće uredbe.

Podatke Korisnika pohranjujem koristeći usluge pružatelja koji se nalaze u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.

 

3.PRAVA KORISNIKA

 

Fizičke osobe (Korisnici) čije podatke obrađujemo mogu ostvarivati sva prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće Uredbe. Navedena prava uključuju posebice:

 

3.1.1.Pravo na pristup podacima

Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe, što uključuje u bitnome sve informacije sadržane u prethodnim dijelovima ove Politike.

 

3.1.2.Pravo na ispravak podataka

Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

 

3.1.3.Pravo na brisanje podataka

U slučajevima kada:

  • smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili
  • uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili
  • smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita, ili

možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako posebnim propisima nije utvrđena obveza čuvanja određenih osobnih podataka

 

3.1.4.Pravo na ograničenje obrade

U slučajevima kada:

  • osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili
  • smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili
  • podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili
  • uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu

možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ, osim ako posebnim propisima nije utvrđena obveza čuvanja određenih osobnih podataka

 

3.1.5.Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osobama, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga (uključujući i profiliranje u tu svrhu) možete nam u bilo kojem trenutku poslati svoj prigovor, nakon čega više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke.

 

3.1.6.Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radnom mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete se obratiti i nadzornom tijelu te države.

Za sve informacije te ostvarivanje prava Korisnici se Udruženju mogu obratit putem elektroničke pošte na adresu info@radio-taksi-zagreb.hr ili pisanim putem na poštansku adresu Udruženja – Radio Taksi Zagreb, Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb.

 

4.SIGURNOST PODATAKA

 

Udruženje je u obradi osobnih podatak Korisnika poduzelo prikladne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost podataka Korisnika. To se posebice odnosi na pristup osobnim podacima od strane trećih osoba, od slučajnog ili namjernog brisanja i izmjene podataka, te gubitka ili uništenja podataka. Poduzete tehničke i organizacijske mjere podliježu periodičnim provjerama te se usklađuju sa najnovijim dostignućima u području informacijske sigurnosti. Komunikacija i prijenos osobnih podataka Korisnika sa terminalne opreme (pametnog telefona i sl.) sa informacijskim sustavima Udruženja je uvijek kriptiran.

U pogledu prijenosa podataka i naplate usluge taksi prijevoza Udruženje kao izvršitelja koristi usluge izvršitelja za on-line autorizaciju koji je obvezatan pridržavati se standarda i mjera zaštite podataka korisnika u kartičnoj industriji (Payment Card Industry Data Security Standard).

Kao sigurnosnu mjeru ističemo da zaposlenici Udruženja imaju uvid u prvih šest i zadnja četiri broja kreditne kartice, te u postupku provedbe naplate usluga taksi prijevoza zaposlenici Udruženja nemaju pristup cjelovitim podacima o sredstvu plaćanja (cjelovitom broju kreditne kartice, CVV kodu ili datumu isteka kreditne kartice).

Udruženja autotaksi prijevoznika Grada Zagreba

RADIO TAKSI ZAGREB

Ulica Božidara Magovca 55, 10000 Zagreb

 Copyright 2018. Sva prava pridržana.