Opći uvjeti korištenja aplikacije

ODREDBE I UVJETI

Ugovorni odnos

Ovi Uvjeti korištenja (“Uvjeti”) određuju vaš pristup ili uporabu, kao pojedinca, , aplikacija, web-stranica, sadržaja, proizvoda i usluga (“Usluga”) koje omogućuje RADIO TAKSI ZAGREB UDRUŽENJE  AUTO TAKSI PRIJEVOZNIKA GRADA ZAGREBA, osnovano u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem na adresi Ulica Božidara Magovca 55, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 79841995872 (“RADIO TAKSI ZAGREB “), koje zastupa  interese obrtnika i  trgovačkih društva članova udruženja RADIO TAKSI ZAGREB.

 

POJMOVI I DEFINICIJE

KUPAC/KORISNIK-svaka fizička ili pravna osoba koja koristeći Platnu karticu kao instrument plaćanja kupuje robu ili uslugu na elektoničkom prodajnom  mjestu

CORVUS: Corvus Info d.o.o. registrirani je pružatelj e-commerce usluge te usluga procesiranja Transakcija nastalih Platnim karticama na Internetu te je ugovorima povezan s Prihvatiteljima u Republici Hrvatskoj i/ili Regiji

PLATNA KARTICA – svaka vrsta kartice izdana od strane izdavatelja kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja

TRGOVAC/UGOVORNI PARTNER- član Udruženja Radio taksi Zagreb koji putem interneta prodaje robu ili usluge kupcu koju mu kupljenu robu ili usluge plaća platnom karticom putem prihvatitelja s kojim član Udruženja ima sklopljen Ugovor o prihvatu platnih kartica i isključivo je odgovoran za pruženu uslugu taksi prijevoza

RADIO TAKSI ZAGREB – Udruženje čiji članovi kao trgovci prodaju uslugu putem aplikacije

PRIGOVOR – na uslugu taksi prijevoza, korisnik podnosi preko Udruženja trgovcu koji je odgovoran za pruženu uslugu, a prigovor koji se odnosi na naplatu putem platne kartice, korisnik podnosi preko Udruženja trgovcu koji je pružio uslugu odnosno izdavatelju kartice (PBZ odnosno Erste Card)

POČETAK I ZAVRŠETAK USLUGE PRIJEVOZA-uključivanjem taksimetra počinje naplata usluge taksi prijevoza i traje do momenta isključivanja taksimetra odnosno dolaska do odredišta ili dovršetka vožnje.

 

ELEKTRONIČKO PRODAJNO MJESTO-prodajno mjesto Trgovca kojim prodaje uslugu putem interneta.

TRANSAKCIJA– manipuliranje s određenim novčanim iznosom radi kupnje robe ili usluge platnom karticom na elektroničkom prodajnom mjestu Trgovca.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA USLUGA.

Pristupanjem i korištenjem Usluga prihvaćate odredbe ovih uvjeta i ulazite u ugovorni odnos između vas i člana Udruženja RADIO TAKSI ZAGREB. Ako se ne slažete s Uvjetima, ne smijete pristupati Uslugama i koristiti ih. Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prijašnje ugovore ili dogovore s vama. Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB može trenutno prekinuti ove Uvjete ili Usluge u vezi s vama ili općenito prestati nuditi ili zabraniti pristup Uslugama ili bilo kojem njihovom dijelu, u bilo kojem trenutku te iz bilo kojeg razloga.

Dodatni uvjeti mogu se odnositi na pojedine Usluge, poput pravila za pojedine događaje, aktivnosti ili promocije, a takvi dodatni uvjeti bit će vam otkriveni u vezi s odgovarajućim Uslugama. Dodatni uvjeti su dodatak i smatrat će se dijelom Uvjeta za svrhu odgovarajućih Usluga. Dodatni uvjeti imaju prednost nad ovim Uvjetima u slučaju sukoba u povezanosti s primjenjivim uslugama.

Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB može s vremena na vrijeme izmijeniti Uvjete koje se odnose na Usluge. Izmjene su valjane nakon objave takvih ažuriranih Uvjeta na ovoj lokaciji ili izmijenjenih pravila ili dodatnih uvjeta na primjenjivim Uslugama. Vaš trajni pristup ili korištenje Usluga nakon takve objave označava vaše prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta.

Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika usluga te će podatke koristiti i obrađivati u svrhu i namjenu određenu ovim uvjetima. Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB ima odobrenje da osobi koja obrađuje zahtjev ili osiguravatelju pruži sve potrebne informacije (uključujući vaše podatke za kontakt) ako postoji pritužba, spor ili sukob, koji može uključivati nezgodu u kojoj ste uključeni vi i Treća strana koja pruža uslugu (uključujući vozača člana Udruženja), ako su ti podaci ili informacije potrebne za rješavanje pritužbe, spora ili sukoba.

Usluge

Usluge čine tehnološku platformu koja korisnicima mobilnih aplikacija Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB ili web-stranica pruženih kao dio Usluga (svaka, “Aplikacija”) omogućava dogovaranje, planiranje i provedbu  autotaksi prijevoza i/ili logističkih usluga s članovima Udruženja RADIO TAKSI ZAGREB.

Korištenjem Usluge narudžbe taxi vozila putem RADIO TAKSI ZAGREB aplikacije (inTaxi) smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U skladu s vašim prihvaćanjem ovih Uvjeta, RADIO TAKSI ZAGREB  vam PRUŽA MOGUĆNOST : pristup i korištenje Aplikacija na osobnom uređaju, isključivo u svrhu njihove uporabe s obzirom na Usluge i za  pristup i korištenje svih sadržaja, informacija i povezanih materijala dostupnih putem Usluga, u svakom pojedinom slučaju isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Sva prava koja ovdje nisu izričito naznačena zadržava Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB.

Ograničenja

Ne smijete:  ukloniti bilo koje obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili ostale autorske obavijesti s bilo kojeg dijela Usluga,  reproducirati, izmjenjivati, pripremati izvedena djela koja se temelje na Uslugama, dijeliti, licencirati, iznajmiti, prodavati, preprodavati, prenositi, javno prikazati, javno predstavljati, slati, prenositi uživo, odašiljati ili na druge načine koristiti Usluge osim na način koji je izričito dozvolilo Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB,  dekompilirati, izvoditi obrnuti inženjering ili razložiti Usluge osim u mjeri koju dopušta službeni zakon,  povezivati, zrcaliti ili uokviriti bilo koji dio Usluga, uzrokovati ili pokrenuti bilo koji program ili skriptu u svrhu preuzimanja sadržaja (eng. “scraping”), indeksiranja, ispitivanja ili drugog oblika podatkovnog potkopavanja bilo kojeg dijela Usluga ili neopravdano opterećivati ili otežavati rad i/ili funkcionalnost bilo kojeg dijela Usluga ili pokušavati ostvariti nedozvoljen pristup Uslugama ili narušavati bilo koji dio Usluga ili sustava ili mreža povezanih s njima.

Vlasništvo

Usluge i sva sadržana prava su i ostaju vlasništvo Udruženja RADIO TAKSI Ni ovi Uvjeti ni vaša uporaba Usluga ne prenose ni dodjeljuju vam ikakva prava:  u ili povezano s Uslugama osim ranije odobrene ograničene uporabe ili za uporabu ili bilo kakvo upućivanje na nazive tvrtki, logotipe, proizvode ili nazive usluga, trgovačke znakove ili marke usluga članova Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB

Vaše korištenje Usluga

Korisnički računi

Kako biste koristili većinu aspekata Usluga,morate se registrirati i održavati aktivni osobni korisnički račun za Usluge (“Račun”). Registracija računa od vas zahtijeva davanje određenih osobnih informacija Udruženju RADIO TAKSI ZAGREB. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog Računa, korisnik je obvezan upisati ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobilnog telefona te valjanu adresu elektroničke pošte. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Korisnik je suglasan da će evidenciju utroška primiti u digitalnom obliku na registriranu e-mail adresu; korisnik  je dužan  u aplikaciji evidentirati točnu i ažurnu adresu stanovanja i e-mail adresu i održavati navedenu e-mail adresu dostupnom za komunikaciju, korisnik u bilo koje vrijeme može promijeniti i unijeti ispravne podatke za komunikaciju, primanje evidencije utroška i obavijesti prema uvjetima korištenja aplikacije i usluga članova Udruženja.

Podaci o kartici bit će korišteni isključivo za plaćanje usluge taxi prijevoza koje ste naručili i iskoristili, a prema cjeniku usluga koji je sastavni dio ovog ugovora.

Ako informacije na računu ne održavate točnima, potpunima i ažuriranima, mogli biste izgubiti mogućnost pristupa i uporabe Usluga ili bi moglo doći do prekida ovog Ugovora tvrtke Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB s vama. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim Računom i pristajete na zadržavanje tajnosti vašeg korisničkog imena i zaporke u svakom trenutku. Osim ako to nije pismeno odobrila tvrtka Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB, smijete posjedovati samo jedan Račun. Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

Korisnički zahtjevi i pravila ponašanja

Ne smijete dopustiti trećim stranama da koriste vaš Račun. Ne smijete dodijeliti ili na druge načine prenijeti vaš Račun na drugu osobu ili subjekt. Pristajete pridržavati se svih primjenjivih zakona prilikom uporabe Usluga, a Usluge smijete koristiti samo za zakonite svrhe (npr. ne smijete prevoziti nezakonite ili opasne materijale). Nećete, prilikom korištenja Usluga, izazvati smetnje, neugodnosti ili oštećenja imovine u vlasništvu članova Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB ni Trećoj strani koja pruža usluge ni bilo kojoj drugoj strani. U pojedinim slučajevima, od vas se može zatražiti dokaz identiteta i/ili dokaz o posjedovanju fizičke platne kartice koju ste unijeli u sustav Corvus info kao vašu platnu karticu kako biste pristupili Uslugama, a vi pristajete na to da vam se pristup ili uporaba Usluga može uskratiti ako odbijete pružiti dokaz identiteta i/ili posjedovanja navedene platne kartice.

Slanje poruka elektroničkom poštom

Izradom Računa pristajete na to da vam se može poslati informativna poruka putem elektroničke pošte koja je dio uobičajenog poslovanja prilikom vašeg korištenja Usluga te obavijesti o promjenama, popustima, akcijama ili promjeni načina pružanja usluga.

Promidžbeni kodovi

Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB može, prema vlastitom nahođenju, izraditi promidžbene kodove koji se mogu iskoristiti za stanje Računa ili ostale značajke ili povlastice povezane s Uslugama i/ili uslugama Trećih strana, a koji su podložni dodatnim uvjetima koje Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB definira za svaki pojedini promidžbeni kod (“Promidžbeni kodovi”). Slažete se da se Promidžbeni kodovi:  moraju koristiti za namijenjenu ciljnu skupinu i svrhu na zakonit način;  ne smiju duplicirati, prodavati ili prenositi na bilo koji način ili učiniti dostupnima javnosti (putem javne objave ili na drugi način) ako to nije izričito odobrila Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB;  mogu u bilo kojem trenutku onemogućiti preko Udruženja RADIO TAKSI ZAGREB, bez odgovornosti prema tvrtki Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB;  smiju koristiti samo u skladu sa specifičnim uvjetima koje je Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB odredilo za taj Promidžbeni kod; neće mijenjati za gotovinu i mogu zastarjeti prije uporabe. Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB zadržava pravo da uskrati ili oduzme kredite ili ostale značajke ili prednosti ostvarene uporabom, vašom ili bilo kojeg drugog korisnika, Promidžbenih kodova u slučaju da tvrtka Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB ustanovi ili vjeruje da je uporaba ili primjena Promidžbenih kodova bila pogreška, prevara, ilegalna radnja ili kršenje službenih uvjeta Promidžbenih kodova ili ovih Uvjeta.

 

Mrežni pristup i uređaji

Odgovorni ste za pribavljanje pristupa podatkovnoj mreži za korištenje Usluga. Naknade za korištenje mobilne podatkovne mreže i poruka mogu se primijeniti ako pristupate ili koristite Usluge s bežičnog uređaja i odgovorni ste za takve naknade. Odgovorni ste za pribavljanje i ažuriranje kompatibilnog hardvera ili uređaja nužnih za pristup i korištenje Usluga ili Aplikacija i te njihovih ažuriranja. Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB ne jamči da će Usluge, ili bilo koji njihov dio, funkcionirati na bilo kojem hardveru ili uređaju. Osim toga, Usluge su podložne kvarovima i kašnjenjima svojstvenima za uporabu interneta i elektroničke komunikacije.

Plaćanje, cijena usluge, otkazivanje vožnje

Nakon obavljene autotaksi usluge putem ove aplikacije, sve naknade se odmah naplaćuju u gotovini ili putem kreditne kartice. Naknade koje ste platili smatraju se završnima i povrat nije moguć, osim ako to ne odredi Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB, u skladu sa zakonskim mogućnostima.

Podaci o kartici bit će korišteni isključivo za plaćanje usluge taxi prijevoza koje ste naručili i iskoristili, a prema cjeniku usluga koji je sastavni dio ovog ugovora.

Cijena usluge određuje se prema ovjerenom cjeniku  a mjeri putem  certificiranog uređaja za mjerenje – taksimetar; cjenik uključuje cijenu starta, vožnje po km i čekanje po satu, od   0-24, u cijenu je uračunata ručna prtljaga, a specijalna prtljaga naplaćuje se prema unaprijed ugovorenoj cijeni i u skladu sa odredbama Odluke o autotaksi prijevozu u Gradu Zagrebu.

Korisnik je suglasan i pristaje da ulaskom u vozilo prihvaća uključivanje taksimetra i daje suglasnost za terećenje kartice za iznos koji će se obračunati na taksimetru u trenutku kad korisnik stigne na odredište, odnosno nakon zatraženog dovršetka vožnje i zaustavljanje na najbližem dostupnom mjestu na kojem je dopušteno propisno zaustavljanje i izlazak iz vozila.

Korisnik može u bilo kojem trenutku PRIJE početka vožnje otkazati naručenu vožnju bez naknade , te u bilo kojem trenutku tijekom vožnje, ali uz uvjet da se vozilo može propisno zaustaviti,  pri čemu će biti terećen prema cjeniku usluga Udruženja za dio iskorištene usluge, na način da će se  završetkom vožnje smatrati zaustavljanje taksi vozila i isključivanje taksimetra.  Korisnik nema pravo povrata ili zamjene za vožnju  koja je izvršena.

 

U slučaju prigovora korisnika na pruženu taksi uslugu, korisnik ima pravo na prigovor  koji se  podnosi putem Udruženja trgovcu koji je obavio taksi uslugu, na  e-mail: info@radio-taksi-zagreb.hr, pri čemu su kvaliteta usluge i  mogućnost povrata određeni pravilima poslovanja propisanim od strane Udruženja i važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

Prigovor  koji se odnosi na plaćanje usluge platnim karticama, Korisnik podnosi  u pisanoj formi putem elektroničke pošte na Udruženje, info@radio-taksi-zagreb.hr, koje je dužno prvi sljedeći radni dan (subota/nedjelja i praznici su neradni dani) isti proslijediti PBZ-u i ERSTE card, odnosno Izdavatelju platne kartice.

E mailovi s podacima o vožnji, transakcijama i plaćanju Udruženje je dužno čuvati 13 mjeseci.

 

Korisnik daje suglasnost za autorizaciju transakcije koja neće biti poslana na naplatu kasnije od proteka 24 h od autorizacije, niti će biti poslana na naplatu ukoliko je korisnik otkazao ili nije koristio naručenu uslugu taxi prijevoza.

 

Korisnik može promijeniti način plaćanja (gotovina, kartica) do početka naručene vožnje.

 

Nakon započete vožnje ne može se mijenjati način plaćanja do završetka te započete vožnje.

Ukoliko je autorizacija za plaćanje karticom nakon dovršetka vožnje odbijena, korisnik se obvezuje podmiriti trošak vožnje gotovinom u vozilu ili na drugi način, te  naknadnim terećenjem kartice  najkasnije u roku do 45 dana. Korisnik prihvatom Općih uvjeta daje suglasnost za naknadno terećenje.

Član Udruženja ima pravo naplatiti i zadržati iznos isključivo za iskorištenu uslugu koja je u skladu s uvjetima poslovanja, pravilima poslovanja propisan od strane Udruženja i u skladu s važećim propisima.

Korisnik ima pravo na puni povrat iznosa usluge ukoliko se pravovaljano dokaže kako ista nije bila skladu s uvjetima poslovanja ili u skladu s važećim propisima, a  za istu je odgovoran isključivo trgovac odnosno pružatelj usluge taksi prijevoza, odnosno ako nije bila autorizirana ili je bila neuredno izvršena.

Između vas i Udruženja RADIO TAKSI ZAGREB, Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB zadržava pravo da uspostavi, ukloni i/ili revidira naknade za sve usluge ili dobra koja ste ostvarili uporabom Usluga u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB će uložiti razumnu količinu truda da vas obavijesti o naknadama koje su primjenjive, pod uvjetom da ste odgovorni za naknade nastale na vašem računu bez obzira na to jeste li svjesni tih naknada ili njihovih iznosa ili ne. Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB s vremena na vrijeme može pojedinim korisnicima pružati promidžbene ponude i popuste koji bi mogli rezultirati različitim cijenama za iste ili slične usluge ili dobra koja su ostvarena putem korištenja Usluga, a vi se slažete da takve promidžbene ponude i popusti, osim ako su dostupni i vama, ne utječu na vaše korištenje usluga i aknada koje se primjenjuju na vas. Možete odabrati otkazivanje zahtjeva za usluge i dobra tvrtke Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB i u bilo kojem trenutku prije njegova dolaska.

Shvaćate i slažete se da, iako ste slobodni dodatno dati napojnicu bilo kojoj Trećoj strani koji vam pruži usluge ili dobra putem Usluge, vi to niste dužni učiniti. Napojnice su dobrovoljne. Nakon što ste primili usluge ili dobra putem Usluge, moći ćete ocijeniti iskustvo i ostaviti dodatne povratne informacije o zadovoljstvu Uslugom narudžbe, prijevoza i logistikečlanova Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB.

Naknade za popravke ili čišćenje.

Odgovorni ste za troškove popravaka, ili nužnog čišćenja, vozila u vlasništvu članova Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB i i imovine koji su posljedica korištenja Usluga s vašim Računom, a prelaze uobičajeno oštećenje uporabom i nužno čišćenje.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju za usluge prijevoza Platnom karticom na aplikaciji koristite CorvusPay. Corvus Info d.o.o. (u daljnjem tekstu: Corvus) putem CorvusPay servisa posreduje u obavljanju sigurne autorizacije i naplate Platnih kartica putem Interneta.

Corvus nije povezan s Elektroničkim prodajnim mjestom Trgovca u procesu isporuke kupljene robe ili usluge, te ni na koji način ne odgovora za ispunjenje iste.

Corvus ne jamči za valjanost platne kartice i/ili za autorizaciju transakcije. Za navedeno je odgovoran Izdavatelj kartice. Za sva pitanja i/ili probleme vezano uz Platnu karticu Korisnika se upućuje na Izdavatelja.

Za sva pitanja i/ili probleme vezano uz samu transakciju provedenu putem CorvusPay servisa Korisnik se mora obratiti Trgovcu s kojim je ugovorio tu transakciju.

Corvus ne jamči da će sve transakcije biti dovršene i/ili da će Izdavatelj autorizirati

transakcije koje je pokrenuo Korisnik.

Corvus ni u kojem pogledu ne kontrolira izvršenje transakcija putem servisa, već samo

prenosi podatke Korisnika o plaćanju putem CovusPay servisa, a na zahtjev Korisnika.

 

Corvus se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka Korisnika do kojih može doći temeljem korištenja CorvusPay servisa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim primjenjivim propisima. Korištenjem servisa Korisnik pristaje na to da se njegovi osobni podaci koriste u navedene svrhe odnosno potvrđuje da je u smislu važećih propisa detaljno obaviješten o obradi podataka te je suglasan sa navedenom obradom.

Corvus se posebno obvezuje da će u svom sustavu podatke o Karticama, kao i sve ostale podatke o Korisniku koji su mu potrebni radi poslovanja, čuvati u najvećoj tajnosti i poduzeti sve mjere i radnje potrebne za sprečavanje njihove zlouporabe, a posebno se obvezuje pridržavati standarda i mjera zaštite podataka korisnika u kartičnoj industriji – Payment Card Industry Data Security Standard, dostupnima na www.pcisecuritystandards.org/ security_standards/pci_dss_download.html.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Aplikacija nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je adekvatnim SSL odnosno TLS transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između mobilnog uređaja ili računala Korisnika i CorvusPay servisa te obratno. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Odricanje od odgovornosti; Ograničenje odgovornosti; Odšteta.

Odricanje od odgovornosti

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja aplikacije za vozače/članove Udruženja/trgovce, u kojima su navedene njihove obaveze i njihova suglasnost da te obaveze u njihovo ime može ispunjavati Udruženje – ovdje mislimo prvenstveno na administraciju aplikacije, unos izmjena i brisanje ugovorenih vozača, kontrolu ispravnosti podataka koje su unijeli korisnici aplikacije kod registracije, praćenje rizičnih novih korisnika, odgovori na upite korisnika i dostavu podataka kad je to potrebno u postupku reklamacija.

Ograničenje odgovornosti

Radio taksi Zagreb nije odgovorno za neizravne, slučajne, posebne, primjerne, kaznene ili posljedične štete; nije odgovorno za štete ili gubitke nastale uslijed: vašeg korištenja ili opslanjanja na usluge ili vaše nemogućnosti pristupanja ili korištenja usluga ili bilo koje transakcijeili odnosa između vas i bilo koje treće strane, čak i ako je Udruženje upozoreno o mogućnosti takvih šteta. Udruženje nije odgovorno za kašnjenje ili neuspjeh u radu kao rezultat uzroka koji su izvan racionalne kontrole Udruženja.

Usluge članova Udruženja radio taksi Zagreb možete koristiti kako biste zatražili i planirali i ostvarili usluge taksi prijevoza, dobara ili logistike, ali slažete se se tim da Udruženje ne snosi odgovornost za usluge taksi prijevoza koje obave članovii Udruženja, već za pruženu taksi uslugu odgovara isklučivo član Udruženja, obrtnika ili pravna osoba koja ima sve zakonom propisane uvjete za pružanje taksi prijevoza u Gradu Zagrebu.

Udruženje Radio taksi Zagreb u granicama svojih zakonskih ovlasti i mogućnosti obavljat će administrativne poslove potrebne za unos, brisanje  i izmjenu ugovorenih vozača, kontrolu ispravnosti podataka koje su unijeli korisnici aplikacije kod registracije, praćenje novih korisnika, odgovori na upite korisnika i dostavu raspoloživih podataka.

Naknada štete

Slažete se da ćete naknaditi štetu  trgovcu, pružatelju usluge autotask prijevoza, odnosno smatrati ih slobodnima od bilo kakvih potraživanja, zahtjeva, gubitaka, odgovornosti i troškova) proizašlih iz ili u povezanosti s: vašom uporabom Usluga ili usluga i dobara proizašlih iz korištenja Usluga, vašeg kršenja ili povrede bilo kojih Uvjeta, uporabom vaših Korisničkih sadržaja od strane članova Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB ili vašeg kršenja prava bilo koje treće strane.

Ostale odredbe

Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB vam može poslati opću obavijest o uslugama koristeći se elektroničkom poštom i adresom navedenom na vašem korisničkom računu. Možete obavijestiti Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB pisanim putem na adresu tvrtke: Ulica Božidara Magovca 55,10 000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Ove Uvjete ne možete dodijeliti ni prenositi, dijelom ni u cijelosti, bez pisanog odobrenja Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB. Dajete pristanak za to da Udruženje RADIO TAKSI ZAGREB dodijeli ili prenosi ove Uvjete, dijelom ili u cijelosti, između ostalog: članovima,.

Ako se bilo koju odredbu ovih Uvjeta smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom, u cijelosti ili djelomično, u okviru bilo kojeg zakona, smatrat će se da takva odredba ili bilo koji njezin dio nije dio ovih Uvjeta, no to neće utjecati na zakonitost, valjanost i provedivost drugih odredbi iz ovih Uvjeta. U tom slučaju, strane imaju odgovornost zamijeniti nezakonite, nevažeće i neprovedive odredbe ili njezin dio odredbom ili dijelom odredbe koji je zakonit, valjan i provediv, a to će u najvećoj mogućoj mjeri imati sličan utjecaj kao nezakonita, nevažeća ili neprovediva odredba ili njezin dio, sukladno sadržaju i svrsi ovih Uvjeta. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupan ugovor i sporazum između strana s obzirom na njihov predmet te zamjenjuju i preuzimaju prioritet nad svim prethodnim ili postojećim dogovorima ili mjerama koje se odnose na taj predmet.